Честита професура, д-р Балканска!

И за един приятен завършек на текущата 2020 година да честитим академичната длъжност “Професор” на една от най-чаровните и ревностни почитателки на ФК Дунав Батин – Проф. Д-р Неда Балканска, като отбележим, че с нея професорите сред членовете на Сдружението се увеличават на двама. Пръв е почетният член на Сдружението Проф. Д-р Петър Балкански.