Редовно годишно общо събрание на СОПД „ФК Дунав Батин“ на 6 юли 2019 г.

дунав батин заставка

Управителният съвет на СОПД „ФК Дунав Батин“ кани всички свои членове на редовно годишно общо събрание, което ще се проведе на 06.07.2019г. (събота) от 11.00 часа в сградата на местната кооперация, при следния дневен ред :

  1. Гласуване на промени в устава;
  2. Определяне на членски внос и одобрение на членски карти;
  3. Приемане на нови членове;
  4. Одобрение на проект на вътрешен правилник на клуба;
  5. Други

Напомняме Ви, че на основание чл.39, ал.7 от Устава на Сдружението : „ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е законно и има кворум, ако присъстват повече от половината му членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един или два часа по-късно на същото място и при същия дневен ред, и тогава може да се проведе колкото и членове да се явят.

От Управителния съвет