Присъждане на почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ на проф. д-р Петър Балкански, 13 юни 2024 г.

Присъждане на почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ на проф. д-р Петър Балкански, 13 юни 2024 г.

На Спасовден днес се проведе церемония по присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на проф. д-р Петър Балкански

В зала 114 (Учебен корпус № 1) се проведе церемония по присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ на проф. д-р Петър Балкански за принос в преподавателската и научноизследователската дейност, както и за създаването на междууниверситетската магистърска програма „Образователен мениджмънт“.

Отличието се присъжда по предложение на Факултета по педагогика и с решение на Академичния съвет на университета от 10 юни 2024 г.

След тържествената част проф. Балкански изнесе академична лекция на тема „Образователен мениджмънт – история, състояние и перспективи“.

Проф. д-р Петър Балкански е най-възрастният почетен член на Сдружение ФК Дунав Батин