Покана за свикване на Общо събрание на сдружението ФК Дунав Батин

дунав батин заставка

На основание чл.39, ал.1, т.1 във вр. с ал.5 от Устава, Управителният съвет на Сдружение „Футболен клуб Дунав Батин“ поканва всички свои членове за участие в Общо събрание на Сдружението, което ще проведе на 28.08.2021 г., събота, от 12.00 часа в Клуба на пенсионера при следния дневен ред:

  • Приемана на отчет за дейността на сдружението за календарната 2020 г.
  • Приемане и освобождаване на членове;
  • Други

От Управителния съвет